Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

weigering

de onmacht is de verwoording van de onmachthet spreken snijdt niet aan, de stilte bloedt in stilte. het spatten van de zinnen op de zuilen van het zwijgenmaakt laag na laag van rot met brokken smurrie aan;kilometers hoog verheft zich reeds het slijmerige schuim. er is geen oor dat de gebeden nog aanhoren kan;er is […]

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 10/20

X het schuiven verder was een schuivenvan drek: uit elke klank droop stankwant zelfs de maan bekroop de naamen kromde vol haar galm van schaterlach. de weg lag in de weg dus weg de kleuren eersten een lichter grijs werd toen het vale licht.in boeken prevelde vergeefs het leven troostalsof het wit niet zwart op wit. […]

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 9/20

IX de weg naar huis was om de hoekmaar eerst stond hiermet grimas en te voethet zwijgen opgesteld als wet. er diende nog vertaald te wordenvan  zeldzaam opgetekend infernaalsnaar het beproefde vers van pijn en bloed. drie van hen, de vriend voorop.drie slagen en en een voetvan hoe het zwijgen hoorde. van enig kind, zo […]

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 8/20

VIII “Zo hebben mensen, miljoenen dit gemeen Mijn nachten of mijn dagen.” Hugues C. Pernath een kind bedrieg je met grotesken niet,het kijkt naar wat het ziet,en hoort ook in de naam nog klaarde klank van de bekentenis. het pretpark is een haag van haaten spugenden en wie wil stampen,stampt want kijk maar het gekrijsbrengt […]

Categorieën
lyriek

weigering 7/20

VII laag na laag omzwachtelt zichhet geblakerde, de zwarte zondie in zichzelf verdween. de windels nijd verdrogenbij ontstentenis aan spijt maarstroef en stram de lelijkheidzit het vervloekte als gegoten. het vervloekte oogst successenbij vertoon van het groteske:kijk hoe afgehakte handen willenaaien, hoor wat toegesnauwdestemmen doen met zingen. vol geloof in eigen kunnen, vlotverschuivend in het maatpak huidtrekt het vervloekte erop […]

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 6/20

VI het gespeelde wordt bewaardals precieuze sintels, gouden asvan de voorgoed verwenste zon. elke centimeter groei vergrootde plicht het te verzwijgen. nee,op elke vraag kan het slechts leven,een leven scheelt het wat er schorten leven is van dood de weigering. het vervloekte haat en slaathet licht uit het gespeelde levenwant licht verraadt in spleten, loktverwijten uit […]

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 5/20

V het kind speelt eenzaam kindwant elkeen mijdt met recht de naam.alleen wie het niet zo te noemen hoeft,ziet nog de vreugde zonder blaam. lang voordat de tijd begonheeft de verdoemenis de eeuwigheidgeklonken aan de dood: het nietswaaraan geen zijn ontkomt. van schuld is hier geen sprake:wat geschied is blijft geschiedenismaar onherroepelijk in elk spelstroomt […]

Categorieën
lyriek

weigering 4/20

de vloek is eeuwig.de oorsprong is altijd eerderal met vloeken klaar. universa komen, universa gaande eeuwigheid is klaar in haar bestaan.de zwarte vlek van het vervloekteis de plek waaruit wij zijn ontstaan. mussen fladderen, zwaluwen gieren laag over de velden. onmiskenbaar vloekt de vloek. de dood bevrijdt het kind.de dood is altijd de doodvan het vervloekte.

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 3/20

III het eigendom weigerde de dooden wekt de woede in de spraak:de vloek daarom maakt doodgewoonvan moord gewoonterechten kruipt de klank in van de naam. de klanken kruisen hitsig het vervloekte uittot nietigheid en waar het kindzich lelijk roert is elke aandacht blaam. het vloeken slaat zich daarbij luideop de borst, een stoel vol stof:hemeltergend […]

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 2/20

II de vloek verbant het eigendom.voortaan de tanden van de taal bijtenwormen uit de aarde en de kraaienkrassen luide de naam van de vermeende. na de vorst van het verpozen woedt het lichtdat broedt een lente lang de zwermen uitvan het verderf. een nieuwe zomer dreigt. in karrensporen spreidt de maanhaar jurk in plassen uitals van […]

Categorieën
Grafiek lyriek

weigering 1/20

“Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères”Charles Baudelaire I het vervloekte lachtmet de lach van het vervloekte. schuld ettert in de mondhoekenverwijten glimmen in het slijmvan het besef. het aangezicht ter doodkan zich met geen zeep ontdoenvan de blik die niet het kind ziet dat weent in het aangezichtmaar de lachvan het vervloekte.

Categorieën
lyriek

weigering

Ik weiger hierbij uw schoonheid te beschrijven, Ik wil uw lichaam niet in letters zien vergaan, & Als ik mij dan toch verspreek wil ik u voelen Ik wil het licht zijn dat ik slapend op uw tong vertaal Tot cijfer, codewoord van dit bestaan. Mus Op de keer van uw akkers, eg in uw […]

Categorieën
dagwerk 92-93 lyriek

dagwerk 92-93 (8)

(tekening dv, 30-08-2004) 7 oktober 1992 jij typt mijn krullen om tot letters in jouw boek van zand dat je uitstrooit, net zoals ik je deed beloven. het is een eenvoudig programma, er kan moeilijk wat mis gaan. het trage werk van toen krijgt genade of niet. bij genade mag het opnieuw gebeuren. ach, je […]

Categorieën
LAIS, 449 dizains lyriek

LAIS CCCXV

Jij, de korsten ik op jouw afwezigheid

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

zonderling

een weigering geen eind en geen begineen aarzeling geheim er middeninvernietiging een adem zonder zinwaarheen ik ging werd alles zonderling. in golven golft het vlakke van de zeein vlakken tijd de zon danst met haar mee. het eind was van begin de weigeringgeheim er middenin  haar aarzelinghaar adem was van zin vernietigingen elk gebaar van […]

Categorieën
LAIS, 449 dizains lyriek

LAIS CCCII

Mistroostig de kale takken reiken

Categorieën
101Aanroepingen gedicht van de dag lyriek

Delvauxesque

De ketel puft heftig, het water wil aftochten. Je wil nog zwemmen, je alsnog met de zeevan mijn kilte benatten. Vuur verklaart stormachtig het sterven aan het blauwzwarte uiteinde van windstoten. Ik golf in de zee zoals ik golfde in haren. De wolken trekken zich in afschuw afvan het ondermaanse. Je staat hemels besmeurden perplex […]

Categorieën
lyriek

ruparot #2

niet zomaar iedereen krijgt dit te zien

Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer Proza

journal intime #153

wie iets van mijn Kathedraalwerk wil begrijpen, passeert best ’s bij de helaas recent overleden filosofisch grootheid Bernard Stiegler… dit interview is denkelijk een goeie introductie, hier zie je hem nog zoals hij altijd was, bevlogen en gedreven door de urgentie van alles wat diende gedaan te worden, en wat hij ook deed, op onnavolgbaar […]

Categorieën
journal intime Kathedraalse Leer Proza Requichot

journal intime #90

jt 90 – par la vertu du signifiant – WAL GING in mijn lezing van Jean Oury’s Création et schizophrénie [OURY 1989], een serie uitgesproken weigeringen om to the point te komen, was ik vanochtend aanbeland bij de laatste séance van het eerste seizoen (1986-1987), het deel dat Oury eerst in annexen wou weergeven bij […]